Pagpaluwas sin aburido

SONY DSCDati, kun naabri siya san tibi, nagpaparaabrak siya. Makunsweluhon ‘gud ‘to’o an nagkaka-irimod do’n sa tibi. Mga bungi na inpapakanta, pilay na inpapa-cha-cha, balilang na inpapabyutipul-ays, nan an mga mumungon nganyan, na mahod tinatalukang. May mga seryosohon man. Nagbabasa ngon’a sin balita. Nan mapiriting-piting. Matago’tö. Matamirî. Kun di’ na nakatios, masaba na san nasa bo’ot.

Diri siya nakamati langkag sa tibi. Kun napinit, may naiimod na namagkiribol-kibol. Kun tagpaso, may naiimod na makahihibi. Namagkanta an artista, namag-arte an parakanta. Basketbolista an boksingero, senador an payaso.

Niyan? Ay, ba’adaw niyan. Pagbubuhay mo san tibi, an matatan’aw mo, tigbak.

Makadidisganar nganyan, kun diri, makahahadok.

An pagkadisganar, nan pagkahadok, sa pagsolo-solo, na’uli sa aburido.

Maraot nganyan an aburido, kun diri nailuwas.

Nangalag-kalag siya.

Naimod an sundang. Manigbas ada ako? Naimod an posporo. Manubsob ada ako? Naimod an bayo. Mamadol ada ako?

Kun manigbas siya, badi mapreso. Kun manunog, an balay niya mismo, magiging abo. Kun mamadol, badi may maresibi man na kontra-badol.

Nangalag-kalag gihapon. Namintana.

Naimod an karabaw san kararani na hinigot sa kaging’otan, nanabsab. Rinani niya, hinikap hali sa likuran. Tinaon an dara na mangko, nan pwunesto sin mayad. Kinuwa an una makaptan na utong san hayop, pinuga sin kusugon. Kada pagpuga, nakupsit an gatas. Kada kupsit san gatas, naluwas an muda niya: Umh! Salbahi ka, Digong! Umh! Salbahi ka, Digong! Umh! Salbahi ka, Digong!…
_____________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.