98. Human Na An Iristorya

13584622_1120446798028480_1135144567181153203_oCages and alarms
Keeping us from harm
I will be the guard
Hope to rest upon

Dini sa madulom na dalan, daghan an mapapangkugan, an makaulang, an makabatong, nan mabubungguan. Kundi, ayaw ka’haghag, bata, kay ako an suna sa dalan mo. Gigiyahan ko ikaw, kakabiton pa kun gusto. Pwera sini, ako an nakaaram san angay na pakadtuan mo. Ako hamok, ako.

Kun ako ikaw, di’ ko pamatian an mga kabubuwaan, an mga huruding-huding, nan mga panghadok nan padisganar. Sira na mga kidit, nanabrag sin kaburungan. Sugad sin pusit, na kun mahuhupol na, napakupsit sin ata.

Restless little one
Comfortable and warm
Let me fall apart
Crippled in your arms

Daghan an di’ mo aram. Di’ ka pa ngani tawo san mangyari an mga inbatugan. O, kun buhay ka na, badi yadto ka uga’ng sa kabiyawasan.

Si’apo, kun pinili mo na di’ makiaram, o magbungul-bungulay. Kay ini, uyag sin daragko na, diri sin saragday. An saragday, pasambang man hamok, pangdagdag sa bilang, panagang sa parapatay.

Ambot kun nabati mo na an manungod kanira, na nangalit sa ato kaban, nan namatay sin daghan pa. Maski sin’o an haputon mo, mga kagalang-galang na mga huwes nan madunong sa ley, wara man ‘gud sin ebidensya sini na mga bintang.

An panahon nira an panahon ta na bulawan. Daghan na proyekto an naipundar nan naiimplementar. Hasta ngani an lugar sin mga pobre, napakudalan.

Silensyo an palibot, paniwala’i ini na insasabi ko. Silensyo, magalang an mga tawo. Ungod na silensyo sa mga lulubngan, nan disiplinado hasta san mga pinakulugan. Kundi, kun wara kita disiplina, di’ ‘gud mauswag ini na bungto ta.

Are you there?
Do you read me?
Are you there?
I don’t feel you anymore

Kontra sira sini na ako programa. Inpapasepara an nubenta-i’otso milyones ko na mandatos. Sin’o man sira? Itlog hamok sin sin’o man na mag-iisip na masibog ako, ni mapirok. Maski sin’o na pilato, santo papa o embahador, kaya ko kuspaan, ako pa tutuprahan.

Imuda, an ebidensya san kanira kabubuwaan. Milyones pa an naruyag sa bata san bangkay na bis’ang. Patotoo na an bintang, kabubuwaan. Asi, sa masunod na pirilian, an umato kaniya, pupuruton sa kangkungan. Ded or alayb, may bali’og o wara.

Could I be the one
To break a will so strong
Pray it won’t be long
Til your will is gone
Everything is done
Nothing left at all

Matatalkas na an kanira kapot sa imo pagmangno. Mapapara na an mga sinurat sa abo. Bag’ohon ta an mga istorya. Isurat ta sa bag’o na tinta. Buhayon ta gihapon an bag’o na sosyedad. Ibutang ta gihapon an disiplina.

Ma’o ha’k ini an ako insisiguro sa imo. Diri ako masibog, diri ako mapirok. Kay an nasa likuran ko, sa likuran san pisbok, an kwarta na gamit sa pagpaputi sin maitom na panit.
______________________
Inspirasyon tabi an kanta na Over And Out san Foo Fighters, 2005. Retrato ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.