Asuwang sa makina

12957591_1061032230636604_5398267262691118654_oHali si Oya Miringkantada mag-atender sin sayo na kumperensya sa Antique, manungod ngani sini na paglupad-lupad. Bagaw san mga diskurso, doroblehon pa nganyan niyan an pag-ikmat. Naaamot na ada an nahihinggit sa kanira myentras nasa pangonoron. Ini nganyan na bag’o na maldisyon, hali sa teknolohiya. An gahoy nganyan sini, dron.

‘Basi uga’ng doron? Iya, wara pa man ako pakaimod sin halas na naglulupad…’, bagaw sin sayo na representante hali sa Juban.

‘Ay, ba’adaw’, tighawos ni Oya Miringkantada. ‘Kaya kita may kumperesnya, kay para sa kaayadan ta. Ayaw na kamo pagkokontra…’

‘Aw, di’ man sa pagkontra’, bagaw sin sayo na hali man sa Rapu-Rapu, ‘kundi, may madaog pa ada san ato mga kabatiran nan mga mahika? Di’ pa uso an kinab’an, ma’o na kita ini. Nakalupad na wara istiwardis. Nakaalsa na wara ulayan. Nakabadla sin imod maski sa mga lunob. Nakasurop dugo na di’ na kaipuhan sin istro.

‘Eh’, suhay ni Oya Miringkantada, ‘aram mo man an tawo. Maimbento nganyan sin kun nano-nano, basi nganyan sumayon an mga himo-himo. Pag-upras, mangaipo sin bag’o na sistema basi mantensyon sini na bag’o na himo. Imuda an kanira mga aparato, kay daghanon an nadidskubre na hapdos. An sadto na pasma o tabardilyo, niyan daghanon na na hapdos na nagkakaparareho hamok sa durho: —is. Titirimplahan sin bolong. Ini na bolong, hali manta sa mga kahoy nan tinanom na sadto inpupuga, inlalandag, indadapog. Niyan kay pinaagi na sin mga proseso, sinakutan pa sin kun nano-nano, di’ na madali an pagtumar. Kun masala, mas mapaparaot an mahapdos, masusurip, mapapasma o magugutidan.’

‘Sayd-epek’, bagaw sin sayo na taga Samar. ‘Ma’o an gahoy so’n.’

‘Hm’, bagaw sin sayo na taga Hogwarts. ‘Habo an tawo sin yano hamok na sistema. Gusto sin kumpliskasyon. Kaogmahan man baga kunta an pamurot buskay, nan tipunon ini, isabong sa palhugan, o mangutos sin burak, ibutang sa bote nan isabong sa lamesa…? Kaya, nano an nakukuwa nira? Bosong…’

‘Ah, hi hi hi’, tinawa na makangingirhat ni Oya Miringkantada. ‘Bosong an gahoy nira, ha? An gahoy ko so’n, di’ man bosong…’

‘Nano man?’, hapot san mga kaistorya niya.

‘An gahoy ko so’n, asuwang sa makina.’
_________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.