An pagpalanat ni Ana

020718Dali’a, Medying! Lanata ako! Ha ha ha…!’

Talamatam maglanat si Medying. Di’ ha’k unong san halitid na latayan na pwede sira matu’ay. O, an hararom na huhugpa’an nira, kun sira man nag’ud matu’ay… May nagpupugol hamok kaniya na bungyudon, lanaton, si Ana.

Kadungan-dungan niya si Ana. Kararani, kauyag, kaklase. Si Ana ugaring, makusog an bo’ot. mainusyuso, masinari, irugan. Kun nano an naiimod sa iba, gusto, siya man.

‘Dali’a, Medying! Matatardi na kita, hala…’

Siya, si Medying, bilog na kabaliktaran ni Ana. Mararaw’ayon, maluya an bo’ot, madali maruyag nan makuntento. Ambot, kun paano sira nagkakauyon ni Ana. Kunsabagay, pirmi si Ana an nag-uuna nan nag-uunay. Siya, si Medying, naghuhulat ha’k, nagbubungyod…

‘Dali’a, Medying. Laksi’a… Ha ha ha…’ Makaragting an tinawa ni Ana. Diri inpupugol. Siya, si Medying, kun nakatinawa, tinatahuban an hiwa sin kamot, kun diri, nahiyum-hiyom hamok…

Taod-taod na tuna na tunaliwan si Ana, sayo na tagsudang. Intan’aw niya hali sa kanira lakdanan san lunabay si Ana. PaManila ngon’a, nan paabrod nganyan. ‘Upod na, Medying, basi magkaduwa-duwa kita, ha ha ha! Nano, hulaton ko ikaw…?’, karaw ni Ana kaniya pira kaadlaw na tihahali. Syempre, aram sadto na di’ man siya interesado.

Pira pa kataon, naraot na an dati na balay nira Ana, na wara na sin nag-istar san mamatay an kaniya ama. Wara man pakauli si Ana. Mamangno, pinakuwa nganyan an ina, pinadara sa Manila. Wara na man yadto pag-arim-arimi, maski mayad man nganyan an kamutangan sa bag’o na balay ni Ana.

Kun nadudumduman sa puruyungko nan hirislayan na iristorya sa piliw san dalan, daghan an kuruno-kuno manungod kun Ana; sakot an mayad na buhay sa maraot na inagi, an awa nan kuspa. Wara man ‘gud sin nakapatotoo san ungod na buhay niyan ni Ana.

May pamilya na si Medying. May kabataan na daragko na. Maogma siya sa kamutangan na yano, na dini hamok, wara na pagharayo. Dini, na kun tag-uran, nanguyumpos hamok. Kun tagsudang, nakapanilhig nan nakapanap’ong. Kun iba na nahahapot niya an sadiri: si Ana ada, mati’ano sa kaniya namumutangan niyan, kun mauran o maalangaang? May pamilya na man ada siya? Nano daw kun, maski  yadto na sayo hamok kabeses, wara niya sunuda an kaniya bo’ot, nan si Ana an sinunod niya sa sunggod kaniya na lumanat, bumungyod?
_____________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.