An gitarista

20160331_145402May sayo na lalaki na di’ nag’ud syerto kun nano an gusto niya himo’on habang-panahon. Di’ man sa kulang siya sin kakayahan, kay daghan an nagtatala san kaniya pagsayaw, pagkuru-kunday, pagkanta, pagturu-tug’ay, paglumpat sin hataas, nan paglukso sin harayo.

Nabag’o kaniya an intiro san may malabayan siya na nagtutugtog sin gitara. Nadagka siya san tugtog, san melodiya, san karinyo san in’guguyok na kwerdas nan nota. Ngunana pa an ruyag niya san maimod an pagtugtog nag’ud, na di’ na ngani in-iimod, ipamutang buta an nagtutugtog. Ini na imahen, nan san musika na nabibilog, an naghuring kaniya, na ‘ma’o na ini, ini na nag’ud…’

Panahon yadto sin mga kangalasan, sin mga kabatiran nan mga ingkanto. Nakatupar na an bakalan sin gitara, sayo na parasunod sa mahika. May napili an lalaki. Binan’o niya sa nagpapabakal. ‘Pambihira ini’, nganyan, ‘hataas an halaga… May ibarayad ka?’

‘Maski pira tabi’, bagaw san lalaki, ‘tataparan ko, mapasaako hamok yo’on na gitara…’

‘Hmmm’, bagaw san nagpapatinda, ‘kun sugad, kaya mo ibayad, an imo mga kamot?’

Nginarat kadali an lalaki. Napaatras. Kun ibayad niya an kaniya mga kamot, paano pa siya makaraska? ‘S-sige tabi… Maski nano na halaga, maski an lawas ko pa…’

Saklay an nabakal na gitara, unuli siya. Batog sadto mismo, inadalan niya kun paano magtugtog, gamit hamok an mga guramoy san kaniya mga biti’is. Diri niya maipaliwanag kun akay, kun inraraska niya an gitara, grabe an kaogmahan niya. Nalilim’tan niya an mga kapigaduhan na kaniya linabayan, an gutom, pasakit, mga pagsayuma, mga kulog na nasarihan. Dahil sini na gitara, malin mayamanon siya sa paghuna niya. Inspirado siya pirmi sa kaniya pagtugtog, na maski sin’o an makabati o makaimod, naalto sa paglakaw, nan nayanghad ngon’a.

Minsan, may nakaimod kaniya, na bagaw ‘Pambihira! Ma’o pa ada kun kamot an kaniya inraraska?’

Sayo na madunong na pirmi nag-iimod san kaniya pagtugtog an sunimbag. ‘Mayad siya magtugtog diri dahil sa kaniya pagraska, kundi dahil an pagtugtog niya, hali sa puso nan kalag niya…’

‘Ma’o…?’, hapot san nakaimod.

‘Oo’, bagaw san madunong, ‘Aram mo, may sayo na lalaki na di’ nag’ud syerto kun nano an gusto…’
_______________________
An retrato tabi, kinuwa sa Pintô Art Gallery.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.