Mga imahen pakabagyo: Parke

12489835_997628720310289_167943566_oDi’ pa kunta awat mahingayad an parke sin kabataan doon sa luwas san patio, sa kahampang san Bulusan Cultural Center. San hingayadon, dinagdagan an mga pasilidad, pinintahan pa sin mga kolor na ka’ruyagan kunta sin kabataan. Isipa an paralanat, tirinawa nan kururag’it sin kabataan sa karuyagan kun nag-uuruyag dini. Di’anis kunta na nakasari sini dini, diri hamok naiimod sa telebisyon, sine, magasin o sa mga parke sa iba na lugar. Makapadaruros na dini, dagdag o imbes na, sa mga talukap hamok padaruros sa mga bakilid. Makapakatso na dini, dagdag o imbes na, sa mga karabaw hamok o patuloy o pakamang, sa may karabaw, o patuloy o pakamang. Makaparetrato na dini sa mga ingkudan, labi kun hali magsimba na dirig’anis an sul’ot nan buklis.

Paglabay ni Nona, di’ man tirinawa o ruyag na kururag’it sin kabataan an nabati, syempre, kundi an waguswos sin kusog na hangin nan, kun mata pa an kararani sadto, an ragaak san napal’ak na kahoy na hunup’ag nag’ud sa uyagan san parke.

Ambot kun dahil hamok sa kusog san hangin. Kundi, posible man na, dahil parke, o dahil di’ man kita maaram sini na mga gahi sin kahoy, o badi dahil libre an semilya, an naitanom na kahoy, an pasambang na kahoy, di’ bale kun sangpot na kahoy. Kay an sangpot nganyan na kahoy, ipamutang gwapuhon o magayunon o matayuon, maluya ‘gud nganyan an kapot sa ingod na di’ man niya kinaandan. Sugad man ada sin tawo, kun dayo o sangpot, hababaw man an ugat sa kun diin siya mapakadto, maski pa pambihira siya pag-imudon kun naparetrato.
__________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

2 thoughts on “Mga imahen pakabagyo: Parke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.