Kararigos

kararigosTara? Maupod ka sa San Roque, makarigos?’

‘Hala, basi makaabot man kita… Di’ ha’k kita mag-awat, ha, kay mamisay pa ako. Atab pa buwas an balik ko paManila…’

‘Madali man ha’k ‘gud kita. Pakaluwoy diyo, uruli na…’

‘Hala… Nano, mabalon pa kita?’

‘E, di’ na. Basi ngani madali ha’k kita…’

‘Iya, nano hamok an darahon ta?’

‘Aw, pagdara sin tualya, sin lim’ogan, hirog,… nan sin habon nan syampo…’
___________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.