Sa Dancalan, an turus

SONY DSCAy, ba’adaw ini na turus hali sa Dancalan, mga lab’ason pa na linabay san paratinda; inatado sa dahon sin malobago, nan inrulungtod sa basket na uway. Mala kay malin namaghuyak-huyak pa an tiyan, nan namagkimbig pa an parikpik.

Ma’aga pa nganyan ini na pinabunggu’an, bagaw san paratinda, na badi paryente nira Inoy Awel Alegria. Wara pa nganyan kinaon, kaya maski di’ na paghalion an bituka.

Aw, ma’o? Iya, tara di pinakaladkadan man nag’ud hamok sin diyo na sabaw na may sibuyas, inasinan, nan, pag-ihahaon, binutangan sin pinuga na suwa. Mala an alsom san suwa, an ma’oro-asgad na handab san turus, kakontra san diyo na pait san bituka, baralansehon nag’ud, na sugad man hamok sin naglalatay sa tulay na bahi na di’ na magpapaka-ihi.

Badi myentras na insasangsang ini, nabalad pa sa isip: nano baya ini na turus, san saday pa, kuyog? Kun diri tulos ini pumadakop, nan dumuru-daragko, ma’o ada ini an nagiging mara-rara?

Ay, ambot. Si’apo kun nano ini sadto, nan nano kunta sini an pakadtu’an. Basta niyan, sugad man hamok ini sin inhaharukan, niyan na insusupsop an himituk’an.

May turus man ‘gud sa luwas san Bulusan. Sa Gubat, mayon man sin Dancalan, na badi may turos man. Sa Albay, turos man ini, maski malin hatukon hamok an langsa, nan lungsi’on an siram.

Dini sa Bulusan, an turus, may sa Dancalan, may sa Lalud. Sa Dancalan, an turus, isda nag’ud hamok, wara na sin iba. Sa Lalud, an turos, pwede man maging balhon sin tapis, o halayhayan.

 (Pwede man basahon an Balete)
____________________
Retrato ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.