Pagsayuma

Habo kita!

Ni Fernan Emberga

Pinulak an kakahuyan
Binuldoser an kabubudlan
San paghimo sin dalan
Pakadto sa katahukan

Pinatag an mga bakilid
Rinumpag an mga sigpit
Pinaagi sa Bulusan Lake
Hasta sa palibot san bukid

An mga dako na makinarya
Kanira pinasagka sa uma
Backhoe, jackhammer
Bouldozer, truck nan nano pa

Nginarat an mga hayop
Kay makusogon an ribok
San makina na nagbubugsok
San daragko na tubo sa bulod

Bunuhos an kusog na uran
Napuno sin tubi an danaw
Sunap’ay sa Likod nan Tarikpaw
Palugsad sa Sioton nan Mabuhay

Hasta san mga salog
Na didto sa bulod nagbatog
Nabulwang an tubi na masulog
Pag nag-uran sin busabos

Lumos an Sabang nan Poblacion
Sapngan, Poctol nan Madlawon
Sentral, Dapdap nan Looban
Baha maski na sa Dancalan

Entero na Barangay
Na yadto sa kabab-an
Delikado na agihan man
San baha hali sa kabubudlan

Mao ini an habo kita
Na mangyari sa bungto ta
Kaya magkasarayo kita
Sini na pagkorontra

Eksplorasyon san Geothermal
Sa Kabubudlan san Bulusan
An ato kusog na simbag
Habo kita! Labanan ta!

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

*An awtor tabi san rawit-dawit, si Inoy Fernando G. Emberga, brodkaster na Bulusanón.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.