An balátong ni Inoy Laloy

Si Inoy Laloy, may edad na, bihira na ngani magpaumá.  Pirmi de-karsonsilyo, kun diri nagngungupâ-ngupâ san mam’on, kulánting, o nanghihinungaw sa kaniya palhugan. Sayo kaadlaw, nagtanom siya sin balátong sa kaniya kudál.

Ambot kun mayon siya sin kabatiran sa pagtanom, an bagaw sa Ingles ‘berde na tangan’, kay lanubo an tanom niya na balátong. Dunangbâ yadto sa pagkanáp sa kudál, nan san mamunga, daghanon nan haralagbaon na balátong.

An mga lalaki na nakaimod, wara man sin daghan na insasabi. Dahil ada di’ man di’anis na sumsumánan an balátong, maghiláw, linumpan o ginisá.  An wara kapuguli, an mga kababayen’an. Kada sayo na lumábay, naalto nan natala. ‘Ay, ba’adáw ini na balátong mo, Inoy Laloy, darág’anison!’ na sinusundan sin, ‘Pwede makaayo sin maski tolo?’ o ‘Inpapabakal mo tabi ini?’

San una, mayon sin nagka-oronra; wara kabuyo san kanira pag-ayo. Para kay sige an ralábay, padagos man an baran’o.

Kun sayudan an mata ni Inoy Laloy, maski pirmi tinawá, mayon sin isog na masisilhag. San mauyám ada, wara man panigbas o pangmuda.  Kinuwa an kaniya ginunting, nan namulod sin tadlok. Huningpit sin mga lapit-lapit, nan pinangbitay sa kaniya kudál, kaarábay san mga balátong.  Kada malabay nan mabatog pagtala, pagkaimod san mga bitay-bitay na hiningpit, natitimli, hanggan sa wara na sin nagtala, wara na sin nagban’o.

Nakareparo ada an balatong. San wara na sin nagtatala, unaragirang, nan naugá. Tunà sadto, wara na sin kunanáp na balatong sa kudál ni Inoy Laloy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.